Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Ranten-Grönelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ranten-Grönelund 1294 31,6% 25,3% 16,3% 26,8% 7,4% 45,1% 54,9% 6,4%  
Summa 1294 31,6% 25,3% 16,3% 26,8% 7,4% 45,1% 54,9% 6,4%

http://www.val.se