Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Kyrkerör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkerör 1870 26,6% 23,5% 20,4% 29,5% 7,9% 45,6% 54,4% 3,0%  
Summa 1870 26,6% 23,5% 20,4% 29,5% 7,9% 45,6% 54,4% 3,0%

http://www.val.se