Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Södra Bestorp-Nedre Mösseberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Bestorp-Nedre Mösseberg 1788 21,0% 31,3% 23,6% 24,1% 6,8% 47,4% 52,6% 1,5%  
Summa 1788 21,0% 31,3% 23,6% 24,1% 6,8% 47,4% 52,6% 1,5%

http://www.val.se