Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Vilske

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vilske 1075 15,3% 28,5% 29,1% 27,2% 5,8% 52,7% 47,3% 2,5%  
Summa 1075 15,3% 28,5% 29,1% 27,2% 5,8% 52,7% 47,3% 2,5%

http://www.val.se