Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Broddetorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Broddetorp 624 10,9% 36,1% 28,2% 24,8% 5,0% 51,4% 48,6% 3,0%  
Summa 624 10,9% 36,1% 28,2% 24,8% 5,0% 51,4% 48,6% 3,0%

http://www.val.se