Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Odensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Odensberg 845 15,9% 32,9% 26,5% 24,7% 5,3% 52,3% 47,7% 1,3%  
Summa 845 15,9% 32,9% 26,5% 24,7% 5,3% 52,3% 47,7% 1,3%

http://www.val.se