Val till kommunfullmäktige i Hagfors - Ålder och kön - Hagfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekshärad-Västanberg 1976 13,0% 23,8% 27,6% 35,6% 5,7% 50,2% 49,8% 6,0%  
Hagfors Centrum 1846 20,6% 21,9% 22,9% 34,6% 6,3% 49,0% 51,0% 2,9%  
Hagfors Norra-Gustav Adolf 1686 12,6% 25,4% 30,7% 31,3% 4,4% 51,5% 48,5% 5,9%  
Hagfors Östra 1422 12,8% 27,0% 26,6% 33,6% 5,2% 51,1% 48,9% 3,0%  
Råda-Höje 1568 11,9% 23,6% 30,6% 33,9% 4,7% 52,0% 48,0% 9,7%  
Sunnemo-Uddeholm 1494 11,4% 23,2% 29,9% 35,5% 4,8% 51,6% 48,4% 7,7%  
Hagfors 9992 13,9% 24,1% 27,9% 34,1% 5,2% 50,8% 49,2% 5,8%

http://www.val.se