Val till kommunfullmäktige i Hagfors - Ålder och kön - Sunnemo-Uddeholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnemo-Uddeholm 1494 11,4% 23,2% 29,9% 35,5% 4,8% 51,6% 48,4% 7,7%  
Summa 1494 11,4% 23,2% 29,9% 35,5% 4,8% 51,6% 48,4% 7,7%

http://www.val.se