Val till kommunfullmäktige i Hagfors - Ålder och kön - Råda-Höje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råda-Höje 1568 11,9% 23,6% 30,6% 33,9% 4,7% 52,0% 48,0% 9,7%  
Summa 1568 11,9% 23,6% 30,6% 33,9% 4,7% 52,0% 48,0% 9,7%

http://www.val.se