Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - Hallstahammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnängen 1711 20,7% 21,4% 23,8% 34,1% 5,3% 49,9% 50,1% 8,8%  
Eldsboda 1821 19,7% 26,5% 22,4% 31,4% 6,8% 48,7% 51,3% 12,2%  
Fredhem 1871 17,1% 31,6% 26,2% 25,0% 6,6% 50,7% 49,3% 5,1%  
Kolbäcks Centrum 905 19,2% 27,3% 18,6% 34,9% 5,3% 46,9% 53,1% 3,8%  
Nibble 2087 18,9% 28,0% 20,3% 32,8% 6,9% 49,4% 50,6% 11,0%  
Näs 1671 13,6% 29,9% 25,6% 30,9% 6,9% 50,7% 49,3% 3,8%  
Strömsholm 1012 17,2% 31,2% 28,4% 23,2% 6,7% 49,1% 50,9% 2,8%  
Tunbo 1251 13,3% 33,6% 25,3% 27,8% 5,7% 51,6% 48,4% 4,2%  
Hallstahammar 12329 17,6% 28,5% 23,7% 30,2% 6,4% 49,8% 50,2% 7,1%

http://www.val.se