Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - Nibble

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nibble 2087 18,9% 28,0% 20,3% 32,8% 6,9% 49,4% 50,6% 11,0%  
Summa 2087 18,9% 28,0% 20,3% 32,8% 6,9% 49,4% 50,6% 11,0%

http://www.val.se