Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - Tunbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tunbo 1251 13,3% 33,6% 25,3% 27,8% 5,7% 51,6% 48,4% 4,2%  
Summa 1251 13,3% 33,6% 25,3% 27,8% 5,7% 51,6% 48,4% 4,2%

http://www.val.se