Val till kommunfullmäktige i Gagnef - Ålder och kön - Gagnef

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björbo 673 15,5% 24,1% 23,5% 37,0% 6,8% 51,9% 48,1% 3,0%  
Floda 768 13,2% 26,4% 24,3% 36,1% 5,6% 51,7% 48,3% 3,9%  
Gagnefs 1 1423 13,0% 29,1% 29,5% 28,4% 6,3% 50,5% 49,5% 2,5%  
Gagnefs 2 1484 15,4% 28,6% 25,7% 30,4% 5,9% 50,5% 49,5% 2,2%  
Gagnefs 3 902 18,0% 30,8% 28,4% 22,8% 5,2% 51,0% 49,0% 2,9%  
Gagnefs 4 934 14,9% 34,6% 23,4% 27,1% 5,8% 51,9% 48,1% 1,8%  
Mockfjärd 1693 16,5% 29,1% 25,3% 29,1% 6,4% 50,4% 49,6% 2,2%  
Gagnef 7877 15,2% 29,2% 26,0% 29,6% 6,0% 50,9% 49,1% 2,5%

http://www.val.se