Val till kommunfullmäktige i Gagnef - Ålder och kön - Gagnefs 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gagnefs 2 1484 15,4% 28,6% 25,7% 30,4% 5,9% 50,5% 49,5% 2,2%  
Summa 1484 15,4% 28,6% 25,7% 30,4% 5,9% 50,5% 49,5% 2,2%

http://www.val.se