Val till kommunfullmäktige i Gagnef - Ålder och kön - Björbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björbo 673 15,5% 24,1% 23,5% 37,0% 6,8% 51,9% 48,1% 3,0%  
Summa 673 15,5% 24,1% 23,5% 37,0% 6,8% 51,9% 48,1% 3,0%

http://www.val.se