Val till kommunfullmäktige i Gnesta - Ålder och kön - Dansut

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dansut 1460 16,1% 32,7% 25,3% 25,9% 6,3% 50,9% 49,1% 3,7%  
Summa 1460 16,1% 32,7% 25,3% 25,9% 6,3% 50,9% 49,1% 3,7%

http://www.val.se