Val till kommunfullmäktige i Gnesta - Ålder och kön - Frönäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frönäs 1121 16,5% 37,9% 25,1% 20,5% 6,4% 51,7% 48,3% 4,5%  
Summa 1121 16,5% 37,9% 25,1% 20,5% 6,4% 51,7% 48,3% 4,5%

http://www.val.se