Val till kommunfullmäktige i Gnesta - Ålder och kön - Björnlunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björnlunda 1101 12,6% 31,2% 26,6% 29,6% 4,5% 49,3% 50,7% 3,0%  
Summa 1101 12,6% 31,2% 26,6% 29,6% 4,5% 49,3% 50,7% 3,0%

http://www.val.se