Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Dädesjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dädesjö 479 16,9% 28,2% 28,2% 26,7% 6,1% 49,3% 50,7% 3,8%  
Summa 479 16,9% 28,2% 28,2% 26,7% 6,1% 49,3% 50,7% 3,8%

http://www.val.se