Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Kvarnhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnhagen 1018 30,2% 34,5% 19,0% 16,4% 7,8% 51,0% 49,0% 4,1%  
Summa 1018 30,2% 34,5% 19,0% 16,4% 7,8% 51,0% 49,0% 4,1%

http://www.val.se