2014-09-19 09:00:04

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Röster - Kvarnhagen

28,07%
5,61%
4,68%
1,99%
32,16%
8,54%
8,19%
8,42%
1,17%
1,17%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,07%
+4,08
2010: 80,99%

Röstfördelning - valdistrikt Kvarnhagen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 240 28,07% -41 -7,73 281 35,80%
C Centerpartiet 48 5,61% +10 +0,77 38 4,84%
FP Folkpartiet liberalerna 40 4,68% -28 -3,98 68 8,66%
KD Kristdemokraterna 17 1,99% -11 -1,58 28 3,57%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 275 32,16% +78 +7,07 197 25,10%
V Vänsterpartiet 73 8,54% +4 -0,25 69 8,79%
MP Miljöpartiet de gröna 70 8,19% +8 +0,29 62 7,90%
SD Sverigedemokraterna 72 8,42% +40 +4,34 32 4,08%
FI Feministiskt initiativ 10 1,17% +10 +1,17    
ÖVR Övriga partier 10 1,17%   -0,10 10 1,27%
  Giltiga röster 855 100,00% +70   785 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 1,15% -5 -0,72 15 1,87%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,12%   -0,01 1 0,12%
VDT Valdeltagande 866 85,07% +65 +4,08 801 80,99%
  Antal röstberättigade 1018   +29   989  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kvarnhagen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
K Kommunistiska Partiet 5 0,58% -4 -0,56 9 1,15%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,58% +4 +0,46 1 0,13%
  Totalt övriga partier 10 1,17%   -0,10 10 1,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kvarnhagen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se