Val till kommunfullmäktige i Bjuv - Ålder och kön - Bjuv 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjuv 2 1439 15,4% 32,0% 25,2% 27,4% 6,3% 51,5% 48,5% 7,0%  
Summa 1439 15,4% 32,0% 25,2% 27,4% 6,3% 51,5% 48,5% 7,0%

http://www.val.se