Val till kommunfullmäktige i Bjuv - Ålder och kön - Bjuv 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjuv 3 1664 20,4% 35,7% 22,9% 21,0% 8,4% 48,3% 51,7% 12,9%  
Summa 1664 20,4% 35,7% 22,9% 21,0% 8,4% 48,3% 51,7% 12,9%

http://www.val.se