Val till kommunfullmäktige i Bjuv - Ålder och kön - Billesholm 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billesholm 2 1549 17,0% 34,3% 28,0% 20,8% 7,7% 53,0% 47,0% 6,6%  
Summa 1549 17,0% 34,3% 28,0% 20,8% 7,7% 53,0% 47,0% 6,6%

http://www.val.se