Val till kommunfullmäktige i Mark - Ålder och kön - Skene-Sandvallsäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skene-Sandvallsäng 1425 17,2% 31,6% 25,1% 26,1% 6,9% 48,0% 52,0% 3,7%  
Summa 1425 17,2% 31,6% 25,1% 26,1% 6,9% 48,0% 52,0% 3,7%

http://www.val.se