Val till kommunfullmäktige i Mark - Ålder och kön - Berghem-Hajom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem-Hajom 1239 14,5% 30,4% 28,7% 26,4% 6,4% 51,8% 48,2% 2,6%  
Summa 1239 14,5% 30,4% 28,7% 26,4% 6,4% 51,8% 48,2% 2,6%

http://www.val.se