Val till kommunfullmäktige i Mark - Ålder och kön - Hyssna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyssna 1378 15,7% 32,4% 27,1% 24,8% 6,4% 51,7% 48,3% 2,3%  
Summa 1378 15,7% 32,4% 27,1% 24,8% 6,4% 51,7% 48,3% 2,3%

http://www.val.se