Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Östlyckan/Brogården 22

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östlyckan/Brogården 22 1439 23,6% 27,0% 19,0% 30,3% 6,2% 45,4% 54,6% 7,9%  
Summa 1439 23,6% 27,0% 19,0% 30,3% 6,2% 45,4% 54,6% 7,9%

http://www.val.se