Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Hemsjö S 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö S 20 1239 14,9% 33,3% 28,1% 23,6% 6,3% 51,8% 48,2% 2,2%  
Summa 1239 14,9% 33,3% 28,1% 23,6% 6,3% 51,8% 48,2% 2,2%

http://www.val.se