Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Sallyhill

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sallyhill 997 22,7% 40,4% 19,1% 17,9% 6,8% 51,2% 48,8% 4,1%  
Summa 997 22,7% 40,4% 19,1% 17,9% 6,8% 51,2% 48,8% 4,1%

http://www.val.se