Val till riksdagen - Ålder och kön - Borrby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borrby 1153 12,0% 19,7% 27,9% 40,4% 5,2% 49,9% 50,1%   1,6%
Summa 1153 12,0% 19,7% 27,9% 40,4% 5,2% 49,9% 50,1% 1,6%

http://www.val.se