Val till riksdagen - Ålder och kön - Kivik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kivik 875 13,1% 17,7% 28,6% 40,6% 5,5% 47,4% 52,6%   1,7%
Summa 875 13,1% 17,7% 28,6% 40,6% 5,5% 47,4% 52,6% 1,7%

http://www.val.se