Val till riksdagen - Ålder och kön - Rörum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rörum 540 7,8% 18,0% 27,0% 47,2% 2,8% 49,4% 50,6%   2,4%
Summa 540 7,8% 18,0% 27,0% 47,2% 2,8% 49,4% 50,6% 2,4%

http://www.val.se