Val till riksdagen - Ålder och kön - Nössemark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nössemark 143 8,4% 23,1% 25,9% 42,7% 2,1% 55,2% 44,8%   4,9%
Summa 143 8,4% 23,1% 25,9% 42,7% 2,1% 55,2% 44,8% 4,9%

http://www.val.se