Val till riksdagen - Ålder och kön - Töftedal-Gesäter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Töftedal-Gesäter 236 14,8% 22,9% 30,1% 32,2% 6,4% 54,2% 45,8%   2,1%
Summa 236 14,8% 22,9% 30,1% 32,2% 6,4% 54,2% 45,8% 2,1%

http://www.val.se