Val till riksdagen - Ålder och kön - Dals-Ed 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dals-Ed 1 1437 18,2% 26,3% 20,8% 34,7% 5,8% 47,7% 52,3%   2,2%
Summa 1437 18,2% 26,3% 20,8% 34,7% 5,8% 47,7% 52,3% 2,2%

http://www.val.se