Val till riksdagen - Ålder och kön - Färgelanda 2-Stigen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färgelanda 2-Stigen 1276 15,0% 26,3% 27,2% 31,6% 5,9% 51,6% 48,4%   1,0%
Summa 1276 15,0% 26,3% 27,2% 31,6% 5,9% 51,6% 48,4% 1,0%

http://www.val.se