Val till riksdagen - Ålder och kön - Högsäter och norra kommundelen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högsäter och norra kommundelen 1582 17,4% 23,7% 27,0% 31,9% 7,0% 51,9% 48,1%   0,6%
Summa 1582 17,4% 23,7% 27,0% 31,9% 7,0% 51,9% 48,1% 0,6%

http://www.val.se