Val till riksdagen - Ålder och kön - Ödeborg-Torp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ödeborg-Torp 1098 13,8% 28,5% 28,2% 29,5% 6,3% 52,6% 47,4%   1,0%
Summa 1098 13,8% 28,5% 28,2% 29,5% 6,3% 52,6% 47,4% 1,0%

http://www.val.se