2014-09-23 11:24:07

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Röster - Kungsbacka östra valkrets

26,98%
12,02%
8,02%
3,87%
20,24%
3,52%
7,65%
11,20%
0,24%
5,27%
0,99%
M C FP KD S V MP SD FI Kbabo ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,54%
+1,90
2010: 85,63%

Röstfördelning - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 7086 26,98% -312 -4,01 7398 31,00%
C Centerpartiet 3156 12,02% +595 +1,29 2561 10,73%
FP Folkpartiet liberalerna 2107 8,02% -255 -1,87 2362 9,90%
KD Kristdemokraterna 1016 3,87% -322 -1,74 1338 5,61%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5315 20,24% +688 +0,85 4627 19,39%
V Vänsterpartiet 925 3,52% +177 +0,39 748 3,13%
MP Miljöpartiet de gröna 2010 7,65% +485 +1,26 1525 6,39%
SD Sverigedemokraterna 2940 11,20% +1836 +6,57 1104 4,63%
FI Feministiskt initiativ 63 0,24% +63 +0,24    
Kbabo Kungsbackaborna 1384 5,27% -67 -0,81 1451 6,08%
ÖVR Övriga partier 259 0,99% -494 -2,17 753 3,15%
  Giltiga röster 26261 100,00% +2394   23867 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 318 1,20% +25 -0,02 293 1,21%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,04% +9 +0,03 2 0,01%
VDT Valdeltagande 26590 87,54% +2428 +1,90 24162 85,63%
  Antal röstberättigade 30376   +2160   28216  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI Kbabo ÖVR BLANK OG VDT
27,98% 9,99% 9,49% 3,91% 18,40% 3,33% 10,74% 11,24% 0,17% 3,66% 1,08% 1,07%   88,68%
20,41% 11,99% 6,98% 4,78% 27,77% 2,88% 7,36% 11,61% 0,15% 4,93% 1,14% 1,27%   84,98%
21,14% 19,71% 4,44% 3,09% 20,17% 3,31% 8,35% 13,62% 0,53% 4,82% 0,83% 1,19%   83,02%
23,40% 19,33% 4,68% 2,64% 17,60% 3,56% 6,51% 15,97% 0,10% 5,49% 0,71% 0,91%   84,00%
31,33% 7,32% 12,20% 3,94% 17,92% 2,44% 9,38% 7,32% 0,28% 6,38% 1,50% 1,29% 0,18% 91,15%
23,54% 15,66% 9,18% 6,39% 17,61% 4,36% 6,12% 12,14% 0,37% 3,43% 1,20% 1,19%   86,67%
16,60% 20,98% 6,40% 5,31% 23,17% 4,63% 5,14% 13,82% 0,17% 2,61% 1,18% 1,16% 0,08% 85,49%
14,58% 28,45% 2,83% 2,92% 18,82% 4,42% 6,71% 17,31%   3,00% 0,97% 1,99% 0,09% 87,11%
23,45% 8,36% 7,49% 4,67% 23,34% 4,78% 5,32% 11,51%   9,66% 1,41% 1,28% 0,11% 80,80%
29,03% 6,40% 8,16% 4,96% 23,14% 3,72% 5,79% 10,33% 0,31% 7,33% 0,83% 1,43%   81,09%
25,79% 21,89% 6,42% 2,39% 13,71% 1,89% 8,05% 9,43% 0,38% 9,43% 0,63% 1,12%   84,99%
28,72% 9,13% 9,23% 3,30% 23,35% 3,67% 7,53% 7,72% 0,28% 6,21% 0,85% 0,65% 0,09% 89,02%
23,73% 5,24% 8,46% 4,36% 25,83% 4,71% 7,24% 10,82% 0,17% 7,33% 2,09% 1,97% 0,09% 80,63%
37,34% 6,87% 8,59% 3,55% 14,78% 2,41% 6,99% 11,00% 0,23% 7,56% 0,69% 1,58%   80,34%
24,73% 7,25% 6,18% 2,50% 25,45% 6,18% 7,61% 12,60% 0,24% 6,18% 1,07% 1,41%   84,04%
31,84% 13,40% 6,17% 2,48% 15,74% 3,33% 9,72% 11,63% 0,07% 4,82% 0,78% 0,91%   84,80%
33,25% 7,81% 9,16% 3,44% 21,51% 2,64% 7,38% 8,54% 0,12% 5,53% 0,61% 0,61% 0,06% 84,00%
31,92% 7,60% 9,55% 3,97% 22,72% 3,14% 6,90% 9,20% 0,14% 3,62% 1,25% 1,37%   87,49%
23,16% 11,49% 5,88% 3,13% 22,98% 4,23% 9,01% 14,80% 0,18% 3,95% 1,19% 1,27% 0,09% 84,33%
39,70% 11,66% 10,55% 3,99% 13,65% 1,70% 7,23% 8,41% 0,22% 2,51% 0,37% 0,80% 0,07% 89,76%
28,79% 10,54% 11,74% 5,57% 17,72% 3,02% 7,05% 11,07% 0,20% 3,62% 0,67% 0,67% 0,07% 86,96%
26,46% 7,64% 10,79% 3,70% 19,76% 3,86% 9,37% 8,43% 0,24% 8,74% 1,02% 1,09%   84,36%
29,78% 8,03% 6,72% 2,77% 19,71% 4,53% 10,66% 10,80% 1,61% 4,67% 0,73% 2,28%    
Kungsbacka östra valkrets 26,98% 12,02% 8,02% 3,87% 20,24% 3,52% 7,65% 11,20% 0,24% 5,27% 0,99% 1,20% 0,04% 87,54%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 189 0,72% -184 -0,84 373 1,56%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 70 0,27% -310 -1,32 380 1,59%
  Totalt övriga partier 259 0,99% -494 -2,17 753 3,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se