Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Kungsbacka östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1369 16,8% 43,2% 22,4% 17,7% 7,9% 49,3% 50,7% 2,7%  
Fjärås Norra 1620 16,4% 34,1% 25,1% 24,4% 6,6% 50,7% 49,3% 3,6%  
Fjärås Södra 1181 20,3% 35,8% 25,1% 18,8% 7,3% 50,5% 49,5% 4,5%  
Fjärås/Må 1571 17,6% 36,4% 19,9% 26,1% 8,0% 47,2% 52,8% 3,1%  
Fors 1187 14,3% 33,4% 25,1% 27,1% 7,3% 49,9% 50,1% 1,9%  
Frillesås Kust 1260 15,1% 35,1% 21,2% 28,7% 7,1% 49,4% 50,6% 2,3%  
Frillesås Landsbygd 1406 17,0% 32,6% 26,3% 24,0% 4,9% 50,9% 49,1% 3,3%  
Gällinge/Idala/Förlanda 1327 17,8% 28,4% 29,4% 24,4% 6,6% 52,2% 47,8% 2,0%  
Hammerö 1156 24,9% 26,0% 22,0% 27,2% 7,2% 47,2% 52,8% 3,3%  
Hammerö Södra/Västra 1211 16,8% 32,4% 23,8% 27,0% 6,1% 47,1% 52,9% 3,7%  
Hanhals 946 13,3% 37,1% 25,4% 24,2% 5,8% 50,7% 49,3% 2,9%  
Hede 1202 14,8% 36,9% 20,3% 28,0% 7,1% 48,9% 51,1% 1,6%  
Hålabäck 1451 22,1% 28,9% 21,5% 27,4% 7,9% 45,8% 54,2% 4,0%  
Innerstaden 1104 29,5% 23,0% 21,1% 26,4% 7,4% 48,2% 51,8% 3,8%  
Tingberget 1015 19,4% 28,4% 19,7% 32,5% 4,4% 42,8% 57,2% 2,3%  
Tölö Landsbygd 1678 21,6% 46,1% 17,0% 15,3% 5,6% 51,5% 48,5% 3,7%  
Västra Villastaden/Kolla 1950 15,7% 28,7% 19,4% 36,2% 4,5% 44,5% 55,5% 2,9%  
Åsa Centrum 1663 16,4% 34,8% 21,8% 27,1% 7,6% 47,6% 52,4% 2,5%  
Älvsåker 1308 16,1% 40,8% 23,9% 19,3% 7,1% 51,9% 48,1% 3,5%  
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1522 20,2% 26,9% 21,9% 31,1% 5,6% 46,9% 53,1% 1,7%  
Ölmanäs 1523 12,1% 35,9% 27,3% 24,6% 5,6% 50,0% 50,0% 2,8%  
Ölmevalla Östra 1726 13,8% 36,4% 24,9% 24,9% 6,0% 50,2% 49,8% 3,0%  
Kungsbacka östra valkrets 30376 17,7% 33,9% 22,8% 25,6% 6,5% 48,8% 51,2% 3,0%

http://www.val.se