Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Anneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1369 16,8% 43,2% 22,4% 17,7% 7,9% 49,3% 50,7% 2,7%  
Summa 1369 16,8% 43,2% 22,4% 17,7% 7,9% 49,3% 50,7% 2,7%

http://www.val.se