Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Västra Villastaden/Kolla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Villastaden/Kolla 1950 15,7% 28,7% 19,4% 36,2% 4,5% 44,5% 55,5% 2,9%  
Summa 1950 15,7% 28,7% 19,4% 36,2% 4,5% 44,5% 55,5% 2,9%

http://www.val.se