Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Hammerö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammerö 1156 24,9% 26,0% 22,0% 27,2% 7,2% 47,2% 52,8% 3,3%  
Summa 1156 24,9% 26,0% 22,0% 27,2% 7,2% 47,2% 52,8% 3,3%

http://www.val.se