Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Åsa Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsa Centrum 1663 16,4% 34,8% 21,8% 27,1% 7,6% 47,6% 52,4% 2,5%  
Summa 1663 16,4% 34,8% 21,8% 27,1% 7,6% 47,6% 52,4% 2,5%

http://www.val.se