Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Fors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fors 1187 14,3% 33,4% 25,1% 27,1% 7,3% 49,9% 50,1% 1,9%  
Summa 1187 14,3% 33,4% 25,1% 27,1% 7,3% 49,9% 50,1% 1,9%

http://www.val.se