Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Frillesås Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frillesås Landsbygd 1406 17,0% 32,6% 26,3% 24,0% 4,9% 50,9% 49,1% 3,3%  
Summa 1406 17,0% 32,6% 26,3% 24,0% 4,9% 50,9% 49,1% 3,3%

http://www.val.se