Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Ölmanäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ölmanäs 1523 12,1% 35,9% 27,3% 24,6% 5,6% 50,0% 50,0% 2,8%  
Summa 1523 12,1% 35,9% 27,3% 24,6% 5,6% 50,0% 50,0% 2,8%

http://www.val.se