Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Tölö Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tölö Landsbygd 1678 21,6% 46,1% 17,0% 15,3% 5,6% 51,5% 48,5% 3,7%  
Summa 1678 21,6% 46,1% 17,0% 15,3% 5,6% 51,5% 48,5% 3,7%

http://www.val.se