Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Fjärås Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fjärås Södra 1181 20,3% 35,8% 25,1% 18,8% 7,3% 50,5% 49,5% 4,5%  
Summa 1181 20,3% 35,8% 25,1% 18,8% 7,3% 50,5% 49,5% 4,5%

http://www.val.se